Middle Class ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲੇ Advocate Sandeep Gorsi

0
389

Middle Class ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲੇ Advocate Sandeep Gorsi ਅਤੇ Advocate Sandeep Gorsi ਨੇ ਕਿਊ ਕਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ