ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ

0
165

ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਗਾ ਵਲੋਂ 4 ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਆਹ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਮੰਦ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ