ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਬਾਈ-ਪਾਸ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

0
169

ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਬਾਈ-ਪਾਸ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ