ਮੰਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ

0
183

ਮੰਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ