ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

0
203

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ,