ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ! ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ

0
191

ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ! ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ