ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਮਿਨੀ ਕੁਰਫਊ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

0
111

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਮਿਨੀ ਕੁਰਫਊ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ