ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕਰਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

0
127

ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕਰਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ