ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 12 ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਤੇ 375 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ

0
150

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 12 ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਤੇ 375 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ