ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

0
91

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ