ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 100 ਮੋਬਾਈਲ, 48 ਬੈਟਰੀਆਂ, AC , ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ, ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ,ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ LED ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ

0
153

ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 100 ਮੋਬਾਈਲ, 48 ਬੈਟਰੀਆਂ, AC , ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ, ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ,ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ LED ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ