ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 29 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀਤ

0
109

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 29 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀਤ