ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

0
223

ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ